Hållbart resande

Vännfors byaförening tillsammans med Vännäs landsbygdsråd bjuder in till en träff om hållbart resande.

Onsdag 15 januari kl 19.00 i missionshuset.

Vill du ha billigare resande?
Vill du hjälpa till för en bättre miljö?
Syftet med träffen är att undersöka intresse och behov av lösningar för hållbart resande i form av samordning från gemensamma uppsamlingsplatser.

föreläsare: Ulrika Israelsson

Fika

Välkomna!