Årsmöte Vännfors byaförening

Välkommen till Vännfors byxförenings årsmöte 26 februari 2017 kl 18.30 i Vännfors missionshus.

Ta chansen att göra din röst hörd genom att påverka vad byaföreningen ska göra och vilka aktiviteter du vill ha!

Byaföreningen bjuder på tårta!

Välkomna!

Har du frågor och funderingar kontakta ordförande Maria Garcia Palm tel 0767-950 688 eller mariagarciaguate@yahoo.com

Och så ett liten påminnelse om att betala årets medlemsavgift

Medlemskapet kostar 75 kr för enskild och 150 kr för familj. Betala medlemsavgiften till plusgiro: 431 49 79-8. Märk betalningen med namn, antal familjemedlemmar och ålder på barnen (ex. Fam Andersson, 4 pers, 8, 10 år).

Ju fler som betalar medlemsavgiften desto fler aktiviteter kan vi göra.