Länsstyrelsen undersöker telestörningar -skicka in dina svar senast 15 september

Information från Vännäs kommuns hemsida. Svara på förfrågan och sprid till så många som möjligt.
Länsstyrelsen gör under sommaren 2013 en undersökning hos kommunerna i vilken omfattning medborgare har drabbats av störningar inom fast och mobil telefoni.

En tidigare undersökning gjordes 2011, och det resultatet har använts för att kommunicera problemen mot teleoperatörer och PTS, Post- och Telestyrelsen.

Undersökning görs för att skapa ett sammansatt underlag inför en konferens kring telefonfrågor som Länsstyrelsen kommer att göra i oktober 2013 där företrädare för kommunerna kommer att vara inbjudna.

Därför vill Vännäs kommun att ni redovisar till dem vilka onormala störningar, avbrott och andra händelser av betydelse som ni har drabbats av eller som inträffat i er kommun/område under året. (Enligt uppgift gäller det även sådana störningar tex. dålig täckning som man har hela tiden).

Var noga med att ange vad som hänt, var och vid vilken tidpunkt

  • Ange även hur länge störningen/avbrottet pågått och
  • eventuella följder det haft för samhällets krisberedskap,
  • den enskildes säkerhet och trygghet samt
  • för handel och företagande

Vännäs kommun vill ha svar senast 30 september 2013 använd gärna mallen som ni hittar i artikeln på Vännäs kommuns hemsida.

Kontakta Lina Andersson, beredskapssamordnare, Vännäs kommun på e-post: lina.andersson@vannas.se