Länsstyrelsen undersöker telestörningar -skicka in dina svar senast 15 september

Information från Vännäs kommuns hemsida. Svara på förfrågan och sprid till så många som möjligt.
Länsstyrelsen gör under sommaren 2013 en undersökning hos kommunerna i vilken omfattning medborgare har drabbats av störningar inom fast och mobil telefoni.

En tidigare undersökning gjordes 2011, och det resultatet har använts för att kommunicera problemen mot teleoperatörer och PTS, Post- och Telestyrelsen.

Läs mer