Arbetsdag för skidspåret

Nu vill vi göra skidspåret ännu bättre genom att bygga broar över de diken som korsar spåret. 

Brattby såg sponsrar byaföreningen med virke till detta så nu behöver vi hjälpas åt att se till att det blir gjort.

2 september kl 9.30 (obs datumet! Tryckfelsnisse hade varit och petat i byabladet). Samling vid lekplatsen Inibyn. Ta med de verktyg som kan vara lämpliga, t.ex. såg, hammare m.m.
På grund av ändring av datumet vill vi att de som har möjlighet att komma och hjälpa till anmäler sig till Peter Bergström, peterbergstrom@hotmail.com, senast 26 augusti så vi vet att vi blir tillräckligt många.