MEDLEMSMÖTE OM VÄNNFORSRODDEN

På årsmötet för byaföreningen beslutades att hålla ett medlemsmöte angående Vännforsroddens framtid. Diskussionen har pågått under ett antal år om huruvida vi ska fortsätta driva Vännforsrodden. 

Styrelsen för Vännfors byaförening bjuder därför in till medlemsmöte måndag 3 april kl 19 i Vännfors missionshus

Följande förslag lyftes på årsmötet: 

  • Att lägga ned Vännforsrodden
  • Att låta någon annan förening ta över 
  • Att vi hittar personer i byn som vill driva Vännforsrodden vidare

Styrelsen har även diskuterat möjligheten att att arrangera Vännforsrodden vart annat år själv och att en annan förening ges möjlighet att arrangera vart annat år mot hyra av båtarna.

Syftet med mötet är att komma fram till ett slutligt beslut kring Vännforsroddens framtid. Mötet är därför din chans att påverka. 

Om du är förhindrad att närvara  men vill framföra ett förslag kan du kontakta styrelsen på info@vannfors.se 

Medlemsavgift 2023

Medlemsavgifterna är en viktig del av byaföreningens ekonomi. Om du vill delta på föreningens aktiviteter och använda fotbollsplan, skidspår m.m som byaföreningen sköter ska du betala medlemsavgift.

På årsmötet beslutades att medlemsavgiften för 2023 är 150 kr för enskild medlem och 300 kr för familj. Du kan betala medlemsavgiften via Swish till 1236481220 eller till plusgiro 431 49 79-8. Märk betalningen med namn och adress (Ex. Svensson, Vännfors 999).

Årsmöte Vännfors byaförening

Välkommen till årsmöte för Vännfors byaförening.
Ännu ett år har gått och det är dags för årsmöte. 

När: 14 mars 2023 kl. 18.30

Var: Vännfors missionshus

Vi kommer att ha en särskild diskussion om Vännforsroddens framtid då det varit svårt att få ihop både arbetsgrupp och roddare de senaste åren.  

Om du vill anmäla ett förslag till årsmötet i förväg kan du kontakta styrelseordförande Elisabeth Mach, telefon 070-48 15 149 eller info@vannfors.se 

Byaföreningen bjuder på hembakat fika!

Välkomna!

Renoveringen av tennisplanen

Vännfors TK initierade 2019 att rusta upp tennisplanen med omasfaltering och ommålning. Förra året fick tennisklubben bidrag från landsbygdsprogrammet och bygdemedel för att genomföra detta. Kostnadsberäkningarna som låg till grund för bidragen byggde på offerter från 2020. 

Banan är sedan i augusti 2022 asfalterad om men prisökningar på 87.000 kr för material och arbete har gjort att vi får avvakta med målning och slutfinish. Vännfor tennisklubb har sökt ytterligare bidrag och för en dialog med kommunen om ytterligare finansiering men beslut fattas först i december. 

Tack vare stöd från Vännfors Bygg, Wallhalla Bed & Breakfast, Celeci AB, Ceres Wållberg och ett eget kapital har vi nu möjligheter att betala för etapp 1. För att kunna få banan spelduglig så måste den först målas vilket rör sig om en kostnad på 60.000kr. Ommålning sker sommaren 2023 om finansieringen har löst sig.

Vännfors tennisklubb hoppas att tidigare medlemmar fortsätter och att fler blir medlemmar för att klara arbetet och möjliggöra för en nystart av verksamheten när upprustningen är färdig. Bl. a. finns planer på tennisskola.

Byafrukost

Välkomna på byafrukost i missionshuset den 29 oktober kl 9-11.

Självkostnadspris
Vuxen 100 kr
Ungdomar 12-17 år 50 kr
Barn under 12 år gratis.

För att vi ska kunna planera får ni gärna anmäla intresse till info@vannfors.se senast 27e oktober. Anmälan är inte bindande.

Insamling av metallskrot

Vännfors byaförening har bokat en container för insamling av metallskrot. Från och med fredag 30 september till och med måndag 10 oktober kommer containern att stå utanför missionshuset. Alla är välkomna att lämna metall i containern.

Har du större grejer som behöver fraktas med traktor kan du kontakta Ivar Dahlström på tel. 070-282 32 27.

Det insamlade säljs till Kuusakoski. Ev. överskott från insamlingen tillfaller byaföreningen och används till att ordna gemensamma aktiviteter i byn.

Vid frågor maila info@vannfors.se eller ring/smsa Elisabeth på 070-48 15 149.

Surströmmingsfest

Äntligen är det dags för surströmingsfest i Vännfors. 27/8 kl 17:00
Vi samlas i puben i ladugården hos Åsa och Niclas på Vännfors 73. Byaföreningen fixar surströmming samt tillbehör. Till barn och andra som inte vill äta surströmming kommer det finnas alternativ.

Ta med egen dryck.


Anmäl med namn och antal personer senast 20 augusti till info@vannfors.se Ange gärna hur många som vill äta surströmming och hur många som vill ha annat.