Byafrukost

Välkomna på byafrukost med stor frukostbuffé (så klart inklusive våfflor) i missionshuset den 18 november kl 9-11.

Vuxen 120 kr
Ungdomar 12-17 år 60 kr
Barn under 12 år gratis.

Anmälan till info@vannfors.se senast 14 november. Meddela om du behöver specialkost när du anmäler dig!

Varmt välkomna!

Styrelsen 

Surströmmingsfest

Äntligen är det dags för surströmingsfest i Vännfors.

30/9 kl 17:00

Vi samlas i puben i ladugården hos Åsa och Niclas på Vännfors 73. Byaföreningen fixar surströmming samt tillbehör. Till barn och andra som inte vill äta surströmming kommer det finnas alternativ.

Självkostnadspris 60 kr per vuxen, barn under 18 år äter gratis. Betalas till byaföreningens Swish: 123 648 1220.

Ta med egen dryck.

Anmäl med namn och antal personer senast 22 september till info@vannfors.se Ange gärna hur många som vill äta surströmming och hur många som vill ha annat.

Arbetsdag för skidspåret

Nu vill vi göra skidspåret ännu bättre genom att bygga broar över de diken som korsar spåret. 

Brattby såg sponsrar byaföreningen med virke till detta så nu behöver vi hjälpas åt att se till att det blir gjort.

2 september kl 9.30 (obs datumet! Tryckfelsnisse hade varit och petat i byabladet). Samling vid lekplatsen Inibyn. Ta med de verktyg som kan vara lämpliga, t.ex. såg, hammare m.m.
På grund av ändring av datumet vill vi att de som har möjlighet att komma och hjälpa till anmäler sig till Peter Bergström, peterbergstrom@hotmail.com, senast 26 augusti så vi vet att vi blir tillräckligt många.

Arbetsdag badplatsen

Badplatsen Skatan är byns gemensamma badplats. Här är det långgrunt och lugnt. Det finns tillgång till omklädningsrum och bastu. Det pågår ett arbete med att rusta upp badplatsen, bl.a. bastun ska få högre standard. 

Kom och hjälp till att röja och rusta upp på badplatsen. Vi samlas på badplatsen och kommer överens om vem som ska göra vad. 

Lördag 17/6 kl 9.30

Ta gärna med trimmers, åkgräsklippare och andra verktyg.

Vi avslutar med att grilla hamburgare tillsammans. 

MEDLEMSMÖTE OM VÄNNFORSRODDEN

På årsmötet för byaföreningen beslutades att hålla ett medlemsmöte angående Vännforsroddens framtid. Diskussionen har pågått under ett antal år om huruvida vi ska fortsätta driva Vännforsrodden. 

Styrelsen för Vännfors byaförening bjuder därför in till medlemsmöte måndag 3 april kl 19 i Vännfors missionshus

Följande förslag lyftes på årsmötet: 

  • Att lägga ned Vännforsrodden
  • Att låta någon annan förening ta över 
  • Att vi hittar personer i byn som vill driva Vännforsrodden vidare

Styrelsen har även diskuterat möjligheten att att arrangera Vännforsrodden vart annat år själv och att en annan förening ges möjlighet att arrangera vart annat år mot hyra av båtarna.

Syftet med mötet är att komma fram till ett slutligt beslut kring Vännforsroddens framtid. Mötet är därför din chans att påverka. 

Om du är förhindrad att närvara  men vill framföra ett förslag kan du kontakta styrelsen på info@vannfors.se 

Medlemsavgift 2023

Medlemsavgifterna är en viktig del av byaföreningens ekonomi. Om du vill delta på föreningens aktiviteter och använda fotbollsplan, skidspår m.m som byaföreningen sköter ska du betala medlemsavgift.

På årsmötet beslutades att medlemsavgiften för 2023 är 150 kr för enskild medlem och 300 kr för familj. Du kan betala medlemsavgiften via Swish till 1236481220 eller till plusgiro 431 49 79-8. Märk betalningen med namn och adress (Ex. Svensson, Vännfors 999).